Logo biblioteke

Narodna biblioteka “ Vuk Karadžić“

u Institucije

Koreni bibliotekarstva u Batočini nalaze se još u XIX veku. Naime, 1890. godine u Batočini se formira čitaonica. Formirana čitaonica je preteča buduće Narodne knjižnice i Narodne biblioteke, što je ostala do danas.  Knjiga inventara Narodne knjižnice i čitaonice, a kasnije Narodne biblioteke formirana je i u nju su upisivane knjige od 13. februara 1955. godine i u istu je na taj dan upisano 80 knjiga. Prve knjige su dobijene na poklon od Saveta prosvete i kulture Narodne Republike Srbije. U to vreme se u biblioteci obavljao dobrovoljni rad, te se Zora Milanović (popadija) smatra prvim radnikom ove ustanove. Dugo je obavljala rad dobrovoljno. Nema podataka koliko je bilo korisnika. Počev od 1952/53. godine Savet za prosvetu i kulturu Narodne Republike Srbije odredio je stalne republičke nagrade za najuspešniji rad na narodnom prosvećivanju sdodeljivanjem svake godine. Za postignut uspeh u radu na narodnom prosvećivanju  u 1953/54. godini Savet za prosvetu i kulturu Narodne Republike Srbije nagrađuje narodnu knjižnicu i čitaonicu u Batočini. 1965. godine Biblioteka se formira kao samostalna ustanova sa matičnim funkcijama za opštinu i dobija današnji naziv: NARODNA BIBLIOTEKA “VUK KARADŽIĆ“ BATOČINA. U isto vreme se otvaraju ogranci u: Lapovu, Badnjevcu i Brzanu. Tačnije 1. maja 1965. godine Biblioteka je ozvaničena kao ustanova. Danas Biblioteka ima posebne prostorije površine 120m2 sa posebne tri celine: odeljenje za izdavanje knjiga sa katalozima – autorskim, stručnim i predmetnim, čitaonički prostor za 10 čitalačkih mesta i prostorom za Zavičajnu zbirku.

Narodna biblioteka “Vuk Karadžić“ Batočina ima još dva ogranka biblioteke u Badnjevcu i Brzanu. Biblioteka u Badnjevcu je smeštena u jednoj prostoriji koja ima površinu 40m2, ima jednog radnika i fond knjiga   5404. Biblioteka u Brzanu nalazi se u prostoriji od 15m2, ima jednog radnika i fond knjiga 5018. Narodna biblioteka “Vuk Karadžić“ Batočina poseduje Legat Dr. Milana Cvetanovića i u tom fondu ima 169 knjiga iz medicinskih nauka, a najstarija knjiga među njima je štampana 1814. godine na nemačkom jeziku u Salzburgu; pored ove tu su i knjige štampane 1832, 1834, 1838. godine, štampane su uglavnom u Beču. Biblioteka organizuje susrete sa književnim stvaraocima, promocije knjiga, predavanja. U toku 2005. godine Biblioteka je prinovila 1022 knjige, kupovinom i poklonom.

Biblioteka osnovana: 1955. godine

Knjige:  30931
Knjige za decu: 3731
Periodika:  10 naslova
Zavičajna zbirka: 122
Legati: Dr
. Milana Cvetanovića

Оставите одговор

Najnovije u Institucije

Idi na Vrh