fbpx
Narodna bibllioteka ,,Vuk Karadžić" Batočina

Septembarska nagrada za 55. rođendan

u Biblioteka/Dešavanja/Dešavanja u Batočini/Institucije/Istorija Batočine/Knjige/Kultura/Poezija/Vesti

Raj sam oduvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.

Horhe Luis Borhes
Biblioteka u Batočini

Počeci bibliotekarstva u Batočini

Žitelji opštine Batočina davno su dobili privilegiju uživanja u pisanoj reči. Кoreni bibliotekarstva u našoj opštini sežu u daleku prošlost, čak u davnu 1890. godinu. Važnost ove ustanove potvrđena je 1953. godine kada je Savet za prosvetu i kulturu u bivšoj SRJ, Narodnoj knjižnici i čitaonici u Batočini dodelio Nagradu za narodno prosvećenje. U tom trenutku, ova još uvek nesamostalna institucija, polako počinje da na stranice istorije upisuje redove o važnosti kulture i prosvećenosti.

Godine 1965, Narodna knjižnica i čitaonica dobija status pravnog lica i postaje samostalna institucija, ukrašena zvaničnim imenom: Narodna biblioteka Vuk Кaradžić. Ponela je ime utemeljivača pismenosti našeg naroda i odmah otpočela sa radom na stručnim poslovima očuvanja pismenosti i kulture. Od tog trenutka naša Biblioteka nabavlja, obrađuje i čuva književnu građu, negujući vrednosti koje nikako nisu smele da se izgube i zaborave.

Najnoviji naslovi domaćih i stranih pisaca

Narodna biblioteka danas

Danas je to centralna ustanova kulture u našoj opštini. Biblioteka je mesto na kome se tradicija prepliće sa modernim duhom, fantastika sa realnošću, bajka sa nasleđem, istorija sa budućnošću. Narodna biblioteka Vuk Кaradžić postala je institucija koja, zasigurno, ima čime da se pohvali:

Biblioteka u Batočini poseduje Legat Milana Cvetanovića. Legat je, još pre dvadeset i tri godine, Biblioteci poverio na čuvanje rođeni brat Milanov, Mladen Cvetanović. Legat obuhvata bogatu zaostavštinu: vitrinu, fotografije, skice srednjovekovne arhitekture, herbar, 79 monografskih i 7 naslova serijskih publikacija.

Legat Milana Cvetanovića

Centralno mesto Narodne biblioteke u Batočini predstavlja Zavičajna zbirka, sa oko 220 primeraka. Zahvaljujući bogatom zavičajnom fondu, Narodna biblioteka u Batočini baštini kulturu i svest kraja kojem pripada.

Batočinska biblioteka može se pohvaliti i brojnim izdanjima štampanim u ratnim periodima, kao i najstarijom knjigom Смрть или правда – Еремия Обрадъ Караџићъ, iz 1863, sa statusom retke knjige.
Pored knjižne građe, Narodna biblioteka čuva i neknjižnu, tj. vredne stare fotografije i zvučnu građu.

Nakon trideset godina, 2018. godine, Narodna biblioteka Vuk Кaradžić u Batočini obnoviće svoju izdavačku delatnost, zahvaljujući znanju i talentu mladog istoričara Marka Stanojevića. Njegova monografija Batočina između dva svetska rata (1918-1941) upotpunjava Zavičajnu zbirku Narodne biblioteke, kao druga monografija posvećena Batočini.

Savremeni tok povlači sobom i modernizaciju u biblitekarstvu. Tako su od 2017. godine stručni bibliotečki poslovi zasnovani na elektronskoj obradi knjiga, zaduživanju korisnika i dostupnosti knjižnog fonda organizovani preko COBISS3+ platforme.

Biblioteka je unapredila rad stručnih
poslova. Celokupan fond u Batočini je danas vidljiv i pretraživ pod akronimom БАТОЦ.

Septembarska nagrada kao afirmacija za budućnost

Tekuća 2020. godina posebna je za Narodnu biblioteku Vuk Кaradžić. Ove godine, naša biblioteka proslavlja jubilarni, 55. rođendan, kao značajna kulturna institucija u Batočini. Pored toga, najlepši poklon stigao joj je u obliku Septembarske nagrade koja je krunisala sve njene dosadašnje uspehe.

Septembarska nagrada, 2020. godina

Povelja na kojoj se navodi priznanje za izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose ostvarenju razvoje opštine i ukupnog napretka, zasigurno je stigla na pravu adresu.

Uprkos prolaznosti vremena, biblioteka je bila i ostala jedan od temelja kulture svakog društva. Njen cilj je očuvanje kulturne tradicije i negovanje lepe reči. Dodela Septembarske nagrade Narodnoj biblioteci Vuk Кaradžić doprinosi podizanju svesti o značaju ulaganja u sopstveno znanje i informisanost iz različitih oblasti društva.

Bogat knjižni fond

Ovo lepo priznanje dodatno će afirmisati rad ustanove koja ima više od pola veka tradicije i koja rado dočekuje svoje čitaoce, na radost svih nas Batočinaca.

Оставите одговор

Najnovije u Biblioteka

Idi na Vrh