Slika sela

Milatovac

u Sve o selima

Milatovac je naselje u Srbiji u opštini Batočina u Šumadijskom okrugu. Prema popisu iz 2011. ima 555 stanovnika (prema popisu iz 2002. bilo je 584 stanovnika).

Geografija

Teritorija sela Milatovac nalazi se u centralnom delu Srbije. Smeštena je u istočnom predelu Šumadije i zahvata slivno područje donjeg toka Lepenice. Nalazi se u jugozapadnom delu opštinske teritorije Batočine. Deo naselja smešten je na levoj, a deo na desnoj obali Lepenice (pritoke Velike Morave).

Milatovac se nalazi na 141 metara nadmorske visine, na 15 km jugozapadno od Batočine, 18 km severno od Kragujevca i 132 km južno od Beograda. Kroz Milatovac prolazi železnička pruga Lapovo – Kragujevac – Kraljevo. Nalazi se na dva kilometra od magistralnog puta Batočina – Kragujevac – Kraljevo – Čačak.

Arheološka nalazišta

Milatovcu se nalaze dva lokaliteta iz antičkog perioda, lokalitet Crkvine i lokalitet Polje. Početkom devedesetih godina na lokalitetu Polje izrvšena su sondažna istraživanja. Prilikom istraživanja utvrđeno je da se na pomenutom lokalitetu nalaze ostaci vile rustike. Pored kamena opeke i crepa pronađeno je obilje keramičkog materijala: delovi keramičkih zdela, lonaca, krčaga i masivnih pitosa. Na osnovu stilsko-tipoloških odlika keramičkog materijala vila rustika je najverovatnije podignuta početkom II ili III veka nove ere u vreme kada je područje Srbije bilo u sastavu rimske provincije Gornje Mezije.

Na lokalitetu Crkvine pronađen je veliki broj fragmentovanih keramičkih posuda:razne vrste lonaca, krčaga, amfora i pitosa. Posebnu pažnju privlače krčazi kao i posude ukrašene pečatnom ornamentikom. Na osnovu nalaza lokalitet Crkvine takođe se vezuje za II ili III veka nove ere.

Nastanak Milatovca

Ne zna se tačno kako je selo dobilo ime, ali se smatra da je naziv došao od ličnog imena Milat, po nekom njegovom prvobitno doseljenom stanovniku.

Njegov početak pada pre seobe Srba 1690. godine. U austrijskom popisu 1718. i turskom popisu od 1739. do 1941. nalazimo na napušteno selo.

Za vreme prvog srpskog ustanka selo je ponovo naseljeno. Početkom devetnaestog veka ponekad se zvao i Milatovići. Pošto se nije mogao razviti u veće selo, nije imao svoju opštinu, već je bio u sastavu resničke opštine. Sve do 1821. smatran je kao zaselak Resnika. Godina 1825. Selo ima 11 domova sa 25 haračke glave. Već 1845. Milatovac ima 30 domova sa 141 žiteljom, a 1884. godine 39 domova sa 169 žitelja. Broj stanovnika je nastavio da raste pa 1895. ima 53 doma sa 294 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1903. godine selo je imalo 62 kuće sa 324 stanovnika, a 1910. ima isti broj kuća i 357 stanovnika. U narednom popisu 1921. godine primećen je pad u broju stanovnika uzrokovan Prvim svetskim ratom, pa je broj stanovnika pao 284 stanovnika.

Selo se naglo naseljava od šezdesetih godina prošloga veka kada veliki broj Srba sa Kosova i Metohije pod pritiskom Albanaca dolazi u ove krajeve.

Оставите одговор