Dom zdravlja

Dom zdravlja Batočina

u Institucije

Prvi privatni lekar koji je lečio ljude u Batočini bio je Dr Pavle Tucaković. On je sve do kraja drugog svetskog rata, do 1945. godine sprovodio privatnu lekarsku praksu, da bi ubrzo po oslobođenju bila formirana državna zdravstvena ustanova – Zdravstvena stanica Batočina.
Ova novooformljena ustanova, zajedno sa Zdravstvenom stanicom Lapovo, 1969. godine postaje samostalna radna organizacija Dom zdravlja Lapovo, koja odlukom Ministarstva zdravlja Srbije, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti od 1990. godine, čini sastavni deo kragujevačkog zdravstvenog centra „Dr Mihajlo Ilić“. U to vreme, Dom zdravlja Lapovo, kao organizaciona jedinica pomenutog centra, pruža zdravstvene usluge stanovnicima opština Batočine i Lapova.
Početkom jula `93. godine Dom zdravlja Batočina počinje da fukcioniše kao samostalna organizaciona jedinica Zdravstvenog centra Kragujevac, a četiri godine kasnije Uredbom o planu mreža zdravstvenih ustanova Srbije, odnosno rasporedom i brojem zdravstvenih ustanova, koji je sastavni deo ove uredbe, utvrđeno je da Dom zdravlja Batočina treba da bude samostalna zdravstvena organizacija za pružanje zdravstvenih usluga stanovništvu opštine Batočina, što ovaj i postaje.

Sadašnji objekat – zgrada doma zdravlja u Batočini građena je osamdesetih godina prošlog veka, a svečano je useljena krajem `87. godine. Zgrada Dispanzera za žene i decu, koja sa ambulantom čini celinu, izgrađena je 1976. godine, a njena nadgradnja, odnosno spratni deo u kome su Dispanzer za žene i dečja laboratorija, završena je 2002. godine. 
U sastavu doma zdravlja su i seoske ambulante u Badnjevcu i Brzanu, koje funkcionišu od 1964., odnosno 1970. godine.Batočinski dom zdravlja, čiji je osnivač lokalna samouprava, pruža preventivne dijagnostičke i terapeutske zdravstvene usluge iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite:

 • Zdravstvenog vaspitanja
 • Opšte medicine
 • Zdravstvene zaštite dece i žena
 • Polivalentne patronaže
 • Stomatološke zdravstvene zaštite
 • Interne medicine
 • Laboratorijske dijagnostike
 • Rentgen dijagnostike
 • Kućnog lečenja i zdravstvene nege
 • Hitne medicinske pomoći, i
 • Pneumoftiziološke zaštite

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti kontrole stručnog rada u Domu zdravlja se organizuju sledeće organizacione jedinice:

 • Služba opšte medicine
 • Dispanzerske službe
 • Dijagnostičke službe
 • Službe za nemedicinske poslove

Sredstvima lokalne zajednice tokom 2007. godine Dom zdravlja Batočina pribavio je opremu za fizikalnu medicinu, a novembra meseca iste godine formirana je služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koja građanima vrlo kvalitetno pruža usluge iz ove oblasti. 
Takođe, iste godine odvojena je laboratorija za Dispanzer za decu i žene, a u poslednje dve godine u Dispanzeru za pedijatriju fizički je odvojen prostor za lečenje bolesne i zdrave dece. 
U cilju modernizacije opreme i pomogala za pružanje usluga pacijentima, Dom zdravlja Batočina je od prošle godine bogatiji za automatski biohemijski analizator, laboratorijsku centrifugu i mikroskop, a početkom 2009. godine, uz pomoć osnivača i resornog ministarstva, kupljen je kolor-dopler za vršenje ultrazvučnih pregleda. 
Da bi se kvalitet pružanja zdravstvenih usluga podigao na viši nivo, u Domu zdravlja Batočina uvedeno je nekoliko laboratorijskih analiza, kao što su određivanje glikoliziranog hemoglobina, određivanje protrombinskog vremena, određivanje kalcijuma i fosfora u krvi, utvrđivanje skrivenog krvarenja u stolici Adler-veberovom metodom (skrining za utvrđivanje raka u debelom crevu)…

U domenu osavremenjavanja pružanja usluga, od jeseni 2007. godine jednom nedeljno radi oftalmolog, kao i konsultant za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koji dolazi iz kragujevačkog kliničkog centra. 
Postojeći vozni park je, uz pomoć lokalne zajednice, pre dve godine obnovljen kupovinom dve zastave 101 i vozilom jugo florida za prevoz pacijenata u ležećem položaju. Patronažna služba Doma zdravlja Batočina je nedavno, takođe od osnivača, Skupštine opštine Batočina, dobila zastavu 101, koju će ubuduće koristiti i geronto-domaćice.

Оставите одговор